Privacy Statement

Paul respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. 

Paul verzamelt de door u actief verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en / of e-mailadres, telefoonnummer en financiële gegevens noodzakelijk voor het doen van betalingen en informatie over aangeboden producten en diensten. Gegevens worden alleen geregistreerd nadat u zich heeft aangemeld voor een product of dienst of ná uw schriftelijke toestemming. Uw gegevens worden verwerkt in facturen middels een tekstverwerker – en email softwareapplicatie.

Paul zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Om uw betalingen voor de gekochte producten of diensten van te verwerken.
  • Om statistische gegevens op te kunnen stellen en de websites te beveiligen.

 Paul wordt niet gesponsord door derde bedrijven. Paul werkt samen met andere bedrijven en / of personen. Uw gegevens zullen echter nooit met deze bedrijven en / of personen worden gedeeld. Uw gegevens zijn veilig. Mocht u, om welke reden dan ook, uw gegevens willen opvragen en / of aan laten passen dan kunt u een e-mail sturen. Het e-mail adres staat onderaan deze privacy verklaring vermeld. Uw gegevens worden dan aangepast of verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: mijn website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders/voogd. Paul kan echter niet de leeftijd van bezoekers controleren, en wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
Paul bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Paul hanteert de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bij het bewaren van uw gegevens. Dit geldt voor alle administratie.

E-mail: info@paulvanderzwan.nl
Paul van der Zwan

1403